Общи условия на сайта

Информация

Условия за ползване

Уважаеми клиенти, прочетете внимателно Общите условия, преди да направите поръчка през сайта printgifts.bg

Уеб сайтът printgifts.bg е съвкупност от интернет страници (наричан в настоящите Общи условия “Сайт”), чиито създател и собственик е фирма  НАСКО И КО ООД. Сайтът представлява виртуална платформа за продажба на стоки – онлайн магазин, носещ търговската марка “PrintGifts”. Сайтът има специализирана насоченост – продажба на артикули със снимка или дизайн по индивидуална поръчка на клиента.

Всички цени, посочени в този сайт, са крайни и не включват цена за доставка, освен ако изрично не е посочено друго! Всички цени са валидни до изчерпване на наличните количества. Print Gifts си запазва правото да променя цените без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете и/или илюстративните изображения към него.

Всички запазени марки са притежание на техните собственици.

Определения

 • Продавач – НАСКО И КО ООД(онлайн магазин “Print Gifts”).
 • Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на онлайн магазин “Print Gifts” по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.
 • Сайт – виртуална платформа за продажба на стоки, разположена на домейна printgifts.bg .
 • Акаунт – раздел от Сайта, формиран от потребителско име и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента.
 • Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Сайта.
 • Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
 • Промоции – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
 • Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
 • Съдържание – цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез устройство с интернет връзка.
 • Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща или SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

Фирма „НАСКО И КО” ООД щe бъде наричана за краткост по-долу “Print Gifts”.

“Print Gifts”, като администратор на лични данни, събира и обработва определена информация за физически лица.

“Администратор на лични данни” е „НАСКО И КО” ООД – дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 200836168, като действия от името на администратора осъществява Атанас Зайков.

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Стоките и Услугите от “Print Gifts” чрез Сайта.

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Продукт(и), предлагани в Сайта към момента на отправяне на поръчката за закупуване от страна на Клиента. Продукт(и), обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. “Print Gifts” не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените подаръци, дължащи се на специфики в екраните на компютрите и мониторите. Заявяването за закупуване на Продукт(и) се приема за изразено съгласие от страна на Клиента относно вида и качеството им.

Доставка

Всички доставки се извършват с куриерска фирма Еконт и Спидипо избор до офис или до адрес. Фирма „НАСКО И КО” ООД и нейните партньори имат договор за 10% отстъпка от цената на куриерската услуга.

Можеш да избереш най-близкия до теб офис на Еконти Спидиили личен адрес от полетата при попълване на данните за доставка.

Цени на доставката при плащане с наложен платеж с пощенски паричен превод се определят от куриерската фирма при въвеждане на адрес или офис за доставка.

Съобщения до Клиента и рекламен бюлетин

 • Приемайки общите условия на сайта, както и при всяка направена поръчка, Клиентът изразява съгласието си за получаване на информация по имейл и/или SMS за статуса на поръчката си
 • В отделна форма всеки Клиент може да изразява съгласието си за получаване на информационни и рекламни Бюлетини и/или SMS съобщения от “Print Gifts”
 • Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време от своя потребителски акаунт, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или по имейл orders@printgifts.bg
 • Отказът за получаване на Бюлетин не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.
 • С предоставянето на свои данни на Продавача (включително име, фамилия, и-мейл, телефон, адрес за доставка) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват служители на “Print Gifts” или трети лица, които са партньори на “Print Gifts” и/или са доставчици на куриерски услуги.
 • Онлайн магазин “Print Gifts” си запазва правото да избира към кого да изпраща Бюлетините, както и да премахне от своята база данни Клиент, който е дал своето съгласие да получава Бюлетините.
 • Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. “Print Gifts” им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

Авторски права

При поръчка на продукт със снимка, изпратена от клиента, последният носи отговорност за това, че не се нарушават авторски права върху снимката, ако те са собственост на трета страна. “Print Gifts” е само Изпълнител и не носи отговорност за качени от клиентите снимки при поръчка на персонализиран продукт.

Рекламация

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчания/те Продукт(и) в срок от 14 /четиринадесет/ дни от получаването при спазване на условията по чл.50 до чл.57 от ЗЗП. Ние се ангажираме продукта да бъде подменен с друг или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, не по-късно от 14 дни считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Клиента, с изключение на случаите, в които е констатиран дефект в продукта. В тези случаи транспортните разходи по връщане или подмяна на продукта в рамките на Република България се поемат от нас. Опазването на търговския вид на стоката е грижа на Клиента. Връщане или замяна на продукти без дефект се приема само за продукти с ненарушен търговски вид.

В същото време съгласно чл. 57 т.3 от ЗЗП, за персонализирани продукти, изработени по поръчка на клиента изработването е започнало след Ваше изрично съгласие, след уточняване на всички подробности и изисквания от Ваша страна. Ето защо съгласно този член продукти, изработени по индивидуална поръчка на клиента не могат да бъдат отказани, върнати или заменени.

Права и задължения на Потребителя

Клиентът има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Продукт(и) от Сайта по реда и условията, посочени в него.

Клиентът има право да получава информация за състоянието на своята Поръчка.

Клиентът има право да получи заявения Продукт(и) на посочения от него адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.

Клиентите нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на “Print Gifts”.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от “Print Gifts” сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

Името и адреса ни: „НАСКО И КО” ООД, гр. Благоевград, ж.к. Еленово 35, ЕИК:200836168

Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

Цената на стоките на страниците за представяне на съответния продукт е крайна и се актуализира в реално време при избор на коригиращи цената опции от страна на клиента.

Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в раздела за доставка.

Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.

Начините за Доставка са описани подробно в раздела за доставка.

Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

“Print Gifts” има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без  да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Потребителя за това. “Print Gifts” носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

Отказ от изпълнение на поръчка

“Print Gifts” си запазва правото да откаже изпълнение на поръчка в която клиентът изисква отпечатване на снимки изобразяващи насилие върху хора или животни, расистки, дискриминиращи или обидни изображения или надписи!

За клиенти, за които има данни, че са некоректни (не вземат поръчаните от тях продукти) си запазва правото да не изпълнява поръчки без предварително плащане!

Заключителни разпоредби.

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от “Print Gifts”, като същият се задължава да уведоми Клиента за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения – за запознаване с тях. Клиентът се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Клиентът изрично заяви, че не е съгласен с промените, то “Print Gifts” има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Клиента, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Клиента. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

ВАЖНО:

При доставка, клиентът е длъжен да отвори пратката и да провери дали е запазена нейната цялост В ПРИСЪСТВИЕТО на куриера. Ако продуктът е счупен или наранен, необходимо е задължително да го обяви на куриера в момента на доставката. В противен случай, стойността на пратката и на доставката остават за сметка на клиента. “Print Gifts” не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер. В случай на констатирани увреждания на пратката и опаковката, съвместно с куриера, се съставя констативен протокол в два екземпляра по един за всяка от страните, в който се описва вида, състоянието на опаковката и наличното съдържание на пратката.

Ако клиентът не хареса поръчаната от него стока, той има право да я замени в 14 дневен срок с друга стока по негово желание, или да я върне в офиса на “Print Gifts”, като връщането (в запазен търговски вид) може да стане по удобен за клиента начин и е изцяло за негова сметка. Продукти, изработени по поръчка на клиента (продукти с отпечатана снимка и/или надпис по поръчка, имена, дати, месеци, години) не могат да бъдат върнати или заменени.

“Print Gifts” не носи отговорност при забавяне на пратки от страна на куриерските фирми, поради влошени метеорологични условия или друга причина, независеща от “Print Gifts”.

Политика за защита на личните данни

„НАСКО И КО” ООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Събиране и обработка на лични данни

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име и фамилия, адрес, електронен или пощенски адрес, телефон, ip адрес. “Print Gifts” не събира лични данни от вас, освен ако вие не ги предоставите в специални случаи, например когато поръчвате продукти.

Използване и съхраняване на личните данни

“Print Gifts” ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на Сайта, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас. “Print Gifts” няма да продава вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на “Print Gifts” са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

Свобода на избора

Вие контролирате информацията, която предоставяте на “Print Gifts” за себе си. Ако обаче изберете да не споделите тази информация с “Print Gifts”, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.

Автоматично записвана информация

Когато осъществявате достъп до Интернет сайта на “Print Gifts”, автоматично (не като част от регистрацията) се записват някои общи не лични данни (използван Интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

“Бисквитки”

“Бисквитките” (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Интернет страницата на електроненият магазин. “Print Gifts” използва “бисквитки” единствено, за да събира информация относно ползването на нашия сайт.

Сигурност

“Print Gifts” отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните ви данни. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

Връзки към други Интернет сайтове

Това изявление за защитата на поверителността се отнася за сайта онлайн магазин “Print Gifts”, който се разработва от „НАСКО И КО” ООД. Страниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат изявлението за защита на поверителността. Когато напускате сайта printgifts.bg, моля, потърсете и прочетете изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на „Print Gifts“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

тел: 0700 111 22

email: info@kzp.bg

адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

тел: 02/91-53-518

email: kzld@cpdp.bg

адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

“Print Gifts” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми “Print Gifts” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

До ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

Възстановяване на платената сума

Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното

Отбив от цената

Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

(заградете желаната опция)

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

Извършване на услугата в съответствие с договора

Отбив от цената

Възстановяване на заплатената сума

(заградете желаната опция)

Прилагам следните документи:

касова бележка или фактура;
касова бележка от Еконт;

протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

Размер на претендираната сума: ……………………………..

Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Подпис на потребителя: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………

Възстановяването на сумите се извършва в 14-дневен срок, след предявена рекламация по посочена от клиента банкова сметка.
В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни.
В случай, че рекламацията не е изпратена посредством куриерската фирма, тя се заявява на имейл orders@printgifts.bg, като в заглавието задължително трябва да пише: Рекламация по поръчка

Дата на последна редакция 22.08.2020 г.

 

Политика на поверителност

Лични данни

„НАСКО И КО“ ООД, гр. Благоевград, ж.к. Елвново35, ЕИК:200836168, ДДС №: BG200836168, тел: 0897773851, чиято търговска марка е “Принт Гифтс” прилага в търговските си взаимоотношения с Клиентите настоящите Общи условия, наричан в настоящия текст за краткост “Администратор” или “Print Gifts”.

Настоящата политика за защита на личните данни урежда как да бъдат събирани, обработвани и съхранявани личните данни, за да отговарят на стандартите в организацията на Администратора и да са в съответствие с правните изисквания.

 1. Вашият акаунт

Print Gifts ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате Платформата, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. В този смисъл при всеки достъп/използване на Платформата посредством акаунта (потребителско име и парола) Вие поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на този акаунт.
Чрез влизането/използването на Платформата Клиентите се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица.
Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба/злоупотреба при използване на Вашия акаунт, Ви препоръчваме веднага да ни информирате.
Когато се регистрирате в Платформата, информацията, която ни предоставяте трябва да е коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност за всички Ваши изявления/записи/ фалшиви данни.
Print Gifts си запазва правото да откаже на който и да е Клиент достъп до Платформата, да закрие акаунт или да анулира Поръчки, включително потвърдени поръчки.
Също така, достъпът до Платформата може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжката й или въвеждане на нови дейности или услуги.
Print Gifts ще положи всички усилия да осигури достъп до Платформата без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

2.Политика за конфиденциалност

Print Gifts разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка поръчка осигуряваме сигурността на данните на всички Клиенти и гарантираме, че Вашите лични данни са защитени.
Препоръките на Print Gifts :

 • Пазете паролата си!
 • Не предоставяйте паролата си на никого! Лице, което знае паролата Ви, има достъп до акаунта Ви.
 • Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти!
 • Ако ползвате обществен компютър (напр. в библиотека или Интернет кафене), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да си изключите компютъра;
 • Често сменяйте паролата!
 • Не разгласявайте лична информация!

Print Gifts няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта си за използване на Платформата. Print Gifts няма да изисква по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано.

Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към Print Gifts .
Идентифицирайте фалшивите имейли (фалшификация или измама).
Автентичните имейли на Print Giftsса тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на “@printgifts.bg”
Не са автентични имейли от Print Gifts  които изискват лична информация, или тези, които Ви насочват към сайт, различен от www.printgifts.bg

3.Предпазване на лични данни

Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в Платформата, ще бъде обработена от НАСКО И КО ООД

Print Gifts гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система.
Данните и личната информация, предоставена от Клиенти, се използват от Print Gifts за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с Клиентите относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.
Също така, Print Gifts използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на Платформата, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за Платформата.
Уеб Шоп България запазва всякаква информация, поставена на Платформата или изпратена по друг начин от Клиенти.
Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия акаунт във Print Gifts, за търсене на продукти в Платформата, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато участвате в конкурси или попълвате формуляр в Платформата или тогава, когато общувате със служители наPrint Gifts .
Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице; такава е информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, пряко или непряко или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.
Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.
Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, фамилия, адрес , имейл адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера).
Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от Print Gifts , като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузъра и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например „Най-добре продавани“; URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на бисквитките; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.
Също така, Print Gifts може да използва данни за браузъра, като бисквитки, бисквитки Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на Платформата за предотвратяване на измами и други цели.
Когато посетите Платформата и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където Print Gifts публикува реклами, съдържание или анализи, Print Gifts може да постави бисквитки във вашия уеб браузър. Един модул бисквитки е ниско количество съхранена информация на компютъра с цел да идентифицира браузъра по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите бисквитки могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул бисквитки за съхраняване в браузъра, ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите бисквитки и да откаже такъв достъп на други сайтове.
Print Gifts може да използва модули бисквитки и за други цели, включително за:
Достъп до информация, когато влизате, за да предостави персонализирано съдържание, за да съхрани последната визуализирана страница на един продукт или услуга на Print Gifts Оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси
Вътрешен анализ, предоставен от клиента.
Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите и услугите на Print Gifts .
Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискването на повторно влизане за един продукт или услуга на Print Gifts , след изтичането на определен период от време
Помагане за идентифициране на някои потенциални измамни дейности
Ако желаете да не получавате реклами от Print Gifts , или да не сте вече абонат при получаването на оферти за избрани продукти от Print Gifts , моля, посетете страницата за отказване на абонамента ТУК.
Print Gifts Ви дава възможност за постоянно отписване. За използване на опцията на постоянно отписване, трябва да влезете в Print Gifts , преди да се отпишете.
Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули бисквитки, за отхвърляне на всички модули бисквитки или да Ви информираме тогава, когато е поставен модул бисквитки. Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на бисквитки.
Ако отхвърляте всички модули бисквитки, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на Print Gifts , които изискват влизане и да нямате възможност да се възползвате от офертите на Print Gifts .
Чрез регистрирането в Платформата, извършване на Поръчка и попълването на формуляри с лични данни, Клиентите декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на Print Gifts и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от Print Gifts и от партньори по договор на Print Gifts за:

 • Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на Print Gifts , и на трети лица, с които Print Gifts има отношения от всякакъв вид) на предоставените имейл адреси от ПОТРЕБИТЕЛИ и КЛИЕНТИ;
 • Участие в конкурси, промоции;
 • Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в Платформата, администриране т.н.);
 • Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на Платформата и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;
 • За да осигури достъпа до ограничени раздели на Платформата;
 1. Допълнителни разпоредби

По смисъла на настоящите вътрешни правила:

 1. “Администратор на лични данни” е “НАСКО И КО” ООД – еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК BG200836168, като действия от името на администратора осъществява Атанас Зайкош.
  Ако горепосочените условия бъдат променени или допълнени, то те ще бъдат публикувани на тази страница без предизвестие. След публикуването им се счита, че клиентите автоматично са запознати с тях.
  Моля, проверявайте редовно раздела за нашата политика за защита на личните данни.

 

Начини за доставка

 

Доставка до офис на Еконтили Спиди. Цената за доставка до офис на Еконти Спиди  за пратки до 1 кг. е 5,30 лв /ориентировъчно/  – цената е с включена 10% отстъпка. Цената може да варира /плюс, минус няколко стотинки в зависимост от стойността на наложения платеж, теглото на пратката/.  При поръчка на чупливи артикули, те биват застраховани от куриерска фирма Еконти Спиди, като тази услуга се заплаща допълнително.

Доставка до адрес в населени места, в които има офис на  Еконти Спиди. Цената за доставка до посочен адрес от вас  за пратки до 1 кг. е около 6,50  лв /ориентировъчно/. Цената може да варира /плюс, минус няколко стотинки в зависимост от стойността на наложения платеж, теглото на пратката. При поръчка на чупливи артикули, те биват застраховани от куриерска фирма Еконти Спиди, като тази услуга се заплаща допълнително.

Доставка до адрес за населени места, в които НЯМА ОФИС НА ЕКОНТи СПИДИ. Цената за доставка до посочен адрес от вас  за пратки до 1 кг. е около 8,00 лв /ориентировъчно/. Цената може да варира /плюс, минус няколко стотинки в зависимост от стойността на наложения платеж, теглото на пратката/. При поръчка на чупливи артикули, те биват застраховани от куриерска фирма Еконти Спиди, като тази услуга се заплаща допълнително.

Важно!!! Уважаеми клиенти, ние не носим отговорност при забавяне на доставките от куриерските фирми! Всички артикули се изработват и изпращат в определения срок, описан в сайта ни. След изпращане на поръчките от наша страна, отговорността се прехвърля върху куриерската фирма. Молим,в случай на забавяне, да се обръщате за информация към тях. От наша страна може да изискате само номер на вашата пратка.
Контакти на куриерска фирма Еконтили Спиди, може да потърсите в техния сайт, спрямо вашето населено място.

 

Начини на плащане

Вариантите за плащане са:
– наложен платеж /плащате при получаване на готовите артикули/.  При по-големи поръчки, се изисква авансово плащане по банков път, като това предварително се договаря с Клиента.

 

 

 

 

 

DMCA

Ние приемаме сериозно нарушението на авторските права и енергично ще защитаваме правата на законните собственици на авторски права. Ако сте собственик на авторските права на съдържание, което се показва на уебсайта www.printgifts.bgи не сте разрешили използването на съдържанието, трябва да уведомите писмено https:/www.printgifts.bg, за да можем да идентифицираме съдържанието, за което се твърди, че е в нарушение и да вземем действие.

Ние сме студио за печат, всички изображения в нашият сайт са качени от автори или оператори като са взети от трети страни.  Ние не наблюдаваме, екранизираме или по друг начин преглеждаме медиите, които са качени на нашите сървъри от потребители на услугата.

Вашето писмено известие трябва да включва следното:

Физически или електронен подпис на собственика на авторските права или лице, упълномощено да действа от името на собственика, което изрично претендира за изключително право, за което се твърди, че е нарушено.

Специфична идентификация на авторските произведения, за които твърдите, че са били нарушени. Ако твърдите за нарушение на множество произведения, защитени с авторски права, с едно известие, трябва да представите представителен списък, който конкретно идентифицира всяко от произведенията, за които твърдите, че са нарушени.

Специфична идентификация на местоположението и описание на материала, за който се твърди, че нарушава или е обект на нарушаваща дейност, с достатъчно подробна информация, за да позволи на http://printgifts.bg да намери материала. Трябва да включите конкретния URL адрес или URL адресите на уеб страниците, където се намира материалът, за който се твърди, че е в нарушение.

Информация, която е достатъчно достатъчна, за да позволи на http://printgifts.bg да се свърже с страната-жалбоподател, която може да включва име, адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща, на който може да се осъществи контакт с жалбоподателя.

Изявление, че жалбоподателят има добросъвестно убеждение, че използването на материалите по начина, по който се оплаква, не е разрешено от собственика на авторските права, неговия агент или от закона.

Изявление, че информацията в уведомлението е точна и под санкция на лъжесвидетелстване, че жалбоподателят е упълномощен да действа от името на собственика на изключително право, за което се твърди, че е нарушено.

Писмено известие трябва да бъде изпратено на e-mail:

Имейл: orders@printgifts.bg

 

 

 

 

Помощно меню

 

Връщане и замяна

Съгласно чл. 57 т.3 от ЗЗП за персонализирани продукти, изработени по поръчка на клиента, чието  изработването е започнало след Ваше изрично съгласие /за такова се счита също, потвърдена поръчка през онлайн магазин Print Gifts, прилежащата и Фейсбук страница и по телефон, не подлежат на връщане, замяна и не могат да бъдат отказани.
На връщане и замяна подлежат само артикулите, които не са персонализирани /не е е добавена дата, име, промяна в надписа, ваша снимка, не е изработено в зададен от вас размер /важи за стикери, тапети/ и т.н.  Имате възможност да замените стандартните дизайни на тениски и бодита само в бял цвят.
Рекламацията се извършва в срок от 14 дни след получаване на стоката. В случай на дефект на стоката /това изключва увреждане на стоката при транспортирането – в тези случаи отговорност носи спедиторската фирма/, транспортните разходи за връщане и замяна се поемат от наша страна. При връщане и замяна на стока, без дефект, транспортните разходи са за сметка на клиента. Дефект се установява само и единствено в присъствието на куриер и за целта се предприемат своевременни действия и се съставя констативен протокол.
Възстановяване на сумите се извършва в срок от 14 дни, след получаване на върнатия артикул по посочена от клиента банкова сметка.

 

Отзиви от клиенти

 

 

Абонамент за промоции

Абонирайте се за да получавате известие за нови промоции и продукти.